#Alella2019 | Claus per entendre un mandat (6)

Pla parcial de la Serreta i el Pla

Alella2019

Els terrenys de La Serreta i El Pla, a vista de dron
Els terrenys de La Serreta i El Pla, a vista de dron | Jordi Bertran

El 7 de febrer de 2019, el govern municipal d’ERC-Sumem per Alella va aprovar inicialment el pla parcial de la Serreta i el Pla. Aquest pla parcial és una de les principals actuacions del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). El POUM és el document de planejament urbanístic vigent a Alella i, després de deu anys d’estudi, va ser aprovat l’any 2014 amb el vot a favor de tots els regidors del ple municipal, una sola abstenció i cap vot en contra.

El pla parcial de la Serreta i el Pla no va ser objecte de cap recurs en el seu moment. En les

pàgines del número 358 de la revista Alella vam publicar un ampli reportatge que aportava molta informació per ajudar a comprendre’n la complexitat.

A grans trets, si s’acompleix aquest pla, en el sector de la Serreta es construiran fins a 198 nous habitatges, gairebé la meitat dels quals seran de protecció oficial. Aquesta és la part positiva de l’operació, dotar Alella de prop de 90 habitatges socials nous de lloguer que en bona part poden ser destinats a joves en edat d’emancipació i a la població envellida. I pel que fa al sector del Pla, passaria a propietat municipal a punt per esdevenir una gran zona esportiva a l’aire lliure. A l’altre cantó de la balança hi ha una pèrdua de terrenys agrícoles i vinyes, en una època en què cada cop es valora més el paisatge agrícola i la vinya com a patrimoni col·lectiu.

Tot i que aquesta operació ha avançat sense gairebé oposició fins a l’actualitat, la proximitat d’aquesta aprovació inicial amb les eleccions ha propiciat que sorgissin veus, dins els partits polítics que s’hi presenten, i també entre determinats sectors socials, que en qüestionen la idoneïtat.

Es preveu que aquest debat serà un dels punts calents de la campanya electoral i farà que totes les candidatures concurrents s’hi hagin de posicionar d’una manera o una altra.

Més informació: Alella 358, pàgina 39