#Alella2019 | Claus per entendre un mandat (5)

Parc de la Serralada Litoral a Can Magarola

Alella2019

Can Magarola
Can Magarola

El dia 5 de març de 2016 es va inaugurar la nova seu del Consorci del Parc de la Serralada Litoral a la masia de Can Magarola. Això va ser possible gràcies a les obres de restauració dutes a terme per la Diputació de Barcelona per tal d'acollir les oficines d'aquest organisme i pel fet que l'Ajuntament d'Alella va aprovar la cessió d'aquest espai per un període de vint anys. Segons aquest conveni de cessió, el Consorci es fa càrrec de les despeses de consum, manteniment i conservació de les instal·lacions i també es compromet a col·laborar amb l'ajuntament en la creació i difusió d'intineraris de les fonts d'Alella.

Més informació: Alella 339, pàgina 8. Alella 342, pàgina 35. Alella 348, pàgina 16