#Alella2019 | Claus per entendre un mandat (2)

Can Serra

Alella2019

Can Serra
Can Serra | Òscar Pallarès

Aquesta casa va ser comprada l’any 2011 pel ciutadà ucraïnès Andrey Poplavskiy, que volia rehabilitar-la per viure-hi. Es va demanar la llicència a l’ajuntament, però l’home va morir mentre es duien a terme les obres. Això va fer que l’obra s’aturés i quedés en un estat precari.

Mentre es trobava un nou comprador, l’ajuntament va demanar que es retirés la grua de grans dimensions que havia quedat paralitzada.

El regidor d’Alternativa per Alella-CUP, Oriol Font, va fixar la vista sobre els àmbits urbanístics de Can Calderó i Can Serra. Després de diverses gestions davant l’alcalde, Font va presentar un plec d’al·legacions el 18 de maig de 2016 en què sol·licitava incoar un expedient de protecció de la legalitat urbanística, revisar i anul·lar d’ofici les llicències de 2012 i 2013 per vulnerar el planejament vigent, i depurar responsabilitats per possibles faltes disciplinàries.

L’any passat, un nou comprador va assumir íntegrament les prescripcions plantejades per l’arquitecte Josep Val i les recomanacions formulades per l’assessor de patrimoni Josep

Font. Així les coses, el mes de juliol passat es van enderrocar les construccions fora d’ordenació. La demolició d’estructures va comportar la retirada de 300 tones de runa de ferro i formigó corresponents a 650 metres quadrats de sostre i a 2.100 metres cúbics de volum edificat: una capella de ritus ortodox, una piscina coberta, un garatge i els túnels soterrats que comunicaven els diversos espais. Després es va desmantellar la teulada de la masia. D’aquesta manera, es va recuperar el volum i la inclinació dels aiguavessants, alteracions que en el seu moment es van justificar adduint millores en l’aïllament tèrmic.

En paral·lel, la denúncia ha passat a la fase prèvia a la instrucció. A final de novembre, els Mossos d’Esquadra van citar el secretari municipal, el cap de l’àrea d’Urbanisme i l’arquitecte tècnic. Assessorats per un gabinet jurídic extern, tots tres es van acollir al dret de no declarar.

Segons fonts de la investigació, hi hauria una desena de persones cridades a testificar,

com ara els tècnics que van signar el projecte de la propietat i els responsables de l’empresa constructora. Entre ells també hi hauria l’antic arquitecte municipal que va informar favorablement de les llicències i que posteriorment va ser acomiadat de l’ajuntament. Amb les declaracions de tots els testimonis i el contingut de la denúncia i les proves aportades pel grup municipal d’Alternativa per Alella-CUP, els Mossos faran arribar un informe al jutge, que haurà de decidir si obre diligències o arxiva el cas.

Més informació: Alella 341, pàgina 12. Alella 342, pàgina 13. Alella 357, pàgina 19