La polèmica dels pisos de La Serreta

Compartim l'anàlisi que el nostre director, Ramon Ruiz, fa del tema urbanístic del moment a l'editorial del darrer número de la revista Alella

La polèmica dels pisos de La Serreta
La polèmica dels pisos de La Serreta

La Serreta, aprovació polèmica

A tres mesos i escaig de les eleccions municipals, el passat dia 7 de febrer, el govern municipal d’ERC-Sumem per Alella va aprovar inicialment el pla parcial de la Serreta i el Pla. Aquest pla parcial és una de les principals actuacions del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). El POUM és el document de planejament urba- nístic vigent a Alella i, després de 10 anys d’estudi, va ser aprovat l’any 2014 amb el vot a favor de tots els regidors del ple municipal, amb una sola abstenció i cap vot en contra.

Un cop aprovat el POUM, algunes de les seves propostes d’ordenació van ser objecte de recurs per part dels propietaris del sòl. És el cas dels plans de millora urbana de la Crison-Can Bragulat-Can Viló (PMU 3), Can Manyé (PMU 6) i la Gaietana-carrer de Lleida (PMU 7), que han estat declarats nuls pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Ara, l’Ajuntament haurà de promoure’n les modificacions oportunes. En canvi, el pla parcial de la Serreta i el Pla no va ser objecte de cap recurs en el seu moment. En les pàgines d’aquest número publiquem un ampli reportatge que ens pot ajudar a entendre’n la complexitat.

A grans trets, si s’acompleix aquest pla, en el sector de la Serreta es construiran fins a 198 nous habitatges, gairebé la meitat dels quals seran de protecció oficial. Aquest és el gran caramel de l’operació, dotar Alella de prop de 90 nous habitatges socials de lloguer que en bona part poden ser destinats a joves en edat d’emancipació i a la població envellida. I pel que fa al sector del Pla passaria a propietat municipal a punt per esdevenir una gran zona esportiva a l’aire lliure. A l’altre cantó de la balança hi trobem una nova pèrdua irreparable de terrenys agrícoles i vinyes, en una època en què tots ens hem esforçat per recuperar i posar en valor el que ens resta de paisatge agrícola i la vinya com a símbol de identitat col·lectiva.

Alguns veïns, a més, temen la pèrdua de tranquil·litat i que es compliqui el trànsit de la zona.

Sorgeixen, doncs, diferents interrogants. Vegem-ne alguns: És just el preu a pagar per obtenir l’habitatge social que necessitem? Necessita el nostre poble destinar cinc hectàrees a equipaments esportius? Som a temps de modificar aquestes previsions? Quines són les alternatives i quin cost i efectes tindrien?

Per tot plegat no se li pot treure la raó a l’alcalde i responsable de l’àrea d’Urbanisme quan manifesta que s’està complint un acord llargament planificat i consensuat per àmplia majoria. Però vista la inquietud suscitada recentment entre veïns i partits polítics, tal vegada no seria forassenyat, ara que tenim a tocar les eleccions municipals, d’incloure aquesta qüestió en el debat i que cadascuna de les opcions que es presentin faci la seva proposta. I, finalment, que el nou consistori que haurà obtingut la confiança dels electors sigui qui encarrili definitivament aquest tema.

Ramon Ruiz, director de la revista Alella

Recordeu que, per saber-ho tot sobre La Serreta i El Pla, podeu comprar el número 358 de la revista Alella, a la venda als punts de distribució habituals.