L'Institut Català de la Salut posa en marxa un nou sistema centralitzat d'atenció continuada a domicili

L'Institut Català de la Salut posa en marxa un nou sistema centralitzat d'atenció continuada a domicili

Des del 16 de juliol l’atenció continuada domiciliària als municipis d’Alella, Tiana, Teià, Ocata i el Masnou és atesa de forma centralitzada des d’un equip d’atenció domiciliària de l’Institut Català de la Salut (ICS), com ja venia passant a la resta de municipis del Maresme. Aquesta atenció cobrirà la franja horària de dilluns a divendres de 20 a 8h, els dissabtes des de les 17h a les 8h, i els diumenges i festius de 8h a 8h. D’aquesta manera queda coberta tota la demanda d’atenció continuada urgent fora de l’horari habitual dels centres d’atenció primària.

El nou model integra del tot l’atenció domiciliària amb els circuits de l’atenció primària i, conseqüentment, millora la continuïtat assistencial i la seguretat del pacient, ja que el metge té accés a la seva història clínica i farmacològica en el moment de la visita.