Segona edició del curs d’estiu d'immersió lingüística per a infants de Primària, procedents de famílies d’origen migrat

Segona edició del curs d’estiu d'immersió lingüística per a infants de Primària, procedents de famílies d’origen migrat

La Fundació Didàctica Catalunya, amb el vist i plau de l’Ajuntament de Mataró i la col·laboració  de les escoles del municipi i de la Fundació La Caixa, i acomplint una part molt important del seu fi fundacional, es proposa continuar amb la seva activitat de cursos intensius d’estiu d'immersió lingüística per a infants de Primària procedents de famílies d’origen migrat que presentin greus problemes de competència en català i/o castellà.

L'objectiu és ajudar aquests infants, per tal que en el curs lectiu vinent  2018-2019 segueixin el ritme escolar amb més expertesa en ambdós idiomes i que la seva capacitat d'integració amb la resta d'alumnes millori, ajudant així a l’aprofitament de tots plegats.  La intenció de la Fundació és implantar aquest taller com una activitat pròpia a dur a terme amb continuïtat mentre hi hagi infants a Mataró que ho necessitin i les escoles ho considerin convenient.

Èxit de la primera edició
La segona edició d’aquesta nova i necessària iniciativa s’impartirà  a Didàctica Mataró, centre operatiu a Mataró de la Fundació Didàctica Catalunya, en col·laboració amb  l’Escola Camí del Mig i l’Escola Germanes Bertomeu, entre el 2 de juliol i el 31 d’agost, atesa la gran acollida i els bons resultats obtinguts en la primera edició a l’estiu de 2017. Tal com es descriu en l’informe final dels curs 2017, i han constatat les escoles participants, a més del notable increment en la millora de les competències lingüístiques(lectura, escriptura i expressió oral) detectades en els alumnes que hi van participar, l’anàlisi dels resultats del curs constata que alguns infants que presentaven actituds especialment significatives de manca de voluntat d’emprar el català van canviar absolutament aquest rebuig i ara entenen i accepten el seu ús amb normalitat.

En aquesta ocasió, el curs va adreçat a 48 infants de primària, que cursaran 1,5 hores diàries de dilluns a dijous (ambdós inclosos) en 8 grups de 6 alumnes cada un, distribuïts, atenint-nos al grau d’expertesa individual i també a l’edat dels infants, en 4 aules diferents en cada una de les 2 sessions diàries.
Igual que l’estiu de 2017, les persones usuàries gaudiran del curs per als seus fills sense cost i solament s’acceptarà aquelles famílies que es comprometin a que els seus infants segueixin el taller sencer sense fer festes o vacances, més enllà de 5 dies lectius, al llarg dels 2 mesos.