L'ajuntament alerta que cal millorar el reciclatge de la fracció orgànica

L'ajuntament alerta que cal millorar el reciclatge de la fracció orgànica

Gairebé un de cada cinc quilos dels residus que es dipositen al contenidor marró haurien d’anar a algun dels altres contenidors. Aquesta dada tant preocupant s'ha posat de manifest a la primera caracterització de la fracció orgànica recollida a Alella corresponent al primer trimestre de 2018 realitzada per l'Agència Catalana de Residus en la què la xifra d'impropis detectada va superar el 19%.

La presència d’impropis a la fracció orgànica és un problema perquè en complica el reciclatge i l’obtenció de compost de qualitat. Però també perquè implica un sobrecost econòmic per a l’Ajuntament, que ha de pagar el tractament d’aquests impropis, i una disminució d’ingressos per la penalització de deixar de rebre una part del retorn de cànon que paga l’Agència de Residus per fomentar el reciclatge de la fracció orgànica. 

A la fracció orgànica només hi poden anar restes de menjar i altres materials orgànics, i restes verdes no llenyoses. És més que aconsellable d’utilitzar els cubells airejats i les bosses compostables que lliura gratuïtament l’Ajuntament per reduir la presència de plàstics, que són dels materials impropis majoritaris que es detecten a la fracció orgànica. També sovint hi apareixen restes de paper i cartró, roba, ampolles i envasos de plàstic o vidre, bolquers, metalls, o fins i tot runa, residus que no poden llençar-se al contenidor marró i que tenen les seves vies pròpies de gestió.

L’Ajuntament demana a la ciutadania un esforç en la correcta separació i reciclatge de la matèria orgànica, per millorar-ne la qualitat

Més informació fent clic aquí