Prohibit fer foc del 15 de març al 15 d'octubre

Prohibit fer foc del 15 de març al 15 d'octubre

Del 15 de març al 15 d´octubre està prohibit fer foc en els terrenys forestals poblats o no per espècies arbòries i els 500 metres que els envolten, segon el que estableix el Decret 64/1995 de la Generalitat, per prevenir incendis forestals. Està prohibit cremar rostolls, marges i restes d´aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria i fer focs d´esbarjo. En les parcel·les de les urbanitzacions es podrà fer foc quan s´utilitzin barbacoes d´obra amb mataguspires. El Departament d´Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació pot autoritzar, de manera extraordinària, realitzar determinats treballs i activitats. Per a obtenir aquest permís, cal presentar la sol·licitud a les oficines comarcals del departament.