L'Ajuntament fa públiques les xifres relatives a la recollida selectiva de la brossa

L'Ajuntament fa públiques les xifres relatives a la recollida selectiva de la brossa

Les caracteritzacions de la fracció no reciclada indiquen que encara hi ha molt marge de millora. 

Ara fa un any l'Ajuntament informava que el reciclatge al municipi s'apropava al 50% del total dels residus, fruit dels canvis en la gestió implantats des de l'any 2015 i que el 2016 es van consolidar i que van situar-lo en el 48,4%, amb un increment de 3,6 punts respecte de 2015. Les dades de 2017 indiquen que encara que la producció total de residus a Alella ha pujat un 3,5%, el reciclatge no només s'ha mantingut sinó que ha crescut més d'un punt percentual, arribant al 49,5% del total dels residus generats. Així, de mitjana, l'any passat cada habitant va reciclar 292 kg de residus, 17 kg més que l'any anterior, que representen uns 800 grams per habitant i dia.
Més informació fent clic aquí