L'Ajuntament engega un procés participatiu sobre la urbanització de la Riera

L'Ajuntament engega un procés participatiu sobre la urbanització de la Riera

L’Ajuntament ha iniciat un procés de participació sobre la futura urbanització de la Riera, del tram comprés entre l’aparcament de Can Lleonart i el pont de l’autopista. Amb aquest treball es convida la ciutadania a fer les seves aportacions i suggeriments sobre els usos actuals i futurs d’aquest espai de vital importància per al municipi, amb la voluntat de poder incorporar els resultats d’aquest procés en el plec de clàusules del futur concurs d’idees per a la redacció del projecte.

L’objectiu del procés és que les propostes tècniques que es presentin al concurs s’ajustin millor a les demandes i expectatives de la ciutadania. El treball de participació es va iniciar a final d’any amb la presentació del procés de participació a la reunió del Consell de Poble celebrada el 27 de desembre de 2017 i a l’Audiència Pública de l’17 de gener.

El treball ha continuat amb una reunió amb tècnics de l'Ajuntament i seguirà amb diferents trobades, una de caràcter general i d’altres sectorials (amb dones, gent gran i joves i adolescents) i una darrera reunió del Consell de Poble en la qual es debatran les propostes presentades en les diferents sessions de participació. Paral·lelament s’anima a la ciutadania a aportar les seves vivències sobre la Riera, a través de fotografies o escrits, a la línia del temps instal·lada a Can Lleonart.

Més informació fent clic aquí