El Ple aprova inicialment un pressupost de més de 14 milions d'euros per l'any vinent

El Ple aprova inicialment un pressupost de més de 14 milions d'euros per l'any vinent

El Ple de l'Ajuntament va aprovar inicialment el 30 de novembre un pressupost de 14.021.182€ per a 2018. Aquesta xifra suposa un increment del 2,08% respecte al pressupost de l'exercici anterior. 
L'any vinent es preveuen destinar més de 2 milions d'euros a inversions; entre les quals destaquen les millores de l'enllumenat públic; l'execució del projecte del tram de la Riera comprès entre el pou sorrenc i Camp d'Esports Municipal; els 250.000€ que es destinen anualment a l'arranjament de paviments i voreres; l'adquisició de terrenys; obres al carrer Canonge i al carrer Cervantes i la substitució de la gespa del Camp d´Esports Municipal. També cal destacar, una partida de 302.000€ destinada a la redacció de projectes com el del tram de la Riera comprés entre la plaça dels Germans Lleonart i el pont de l'autopista i el dels habitatges públics del sector de l'antiga fàbrica de pintures.  
Els comptes municipals també inclouen un fons de contingències, que ascendeix a 235.000€, per a possibles imprevistos que puguin sorgir al llarg de l'any. El capítol de despeses de personal s'incrementa un 2,20% per l'increment de l'1% de les retribucions i la creació d'una plaça de tècnic informàtic. 

Més informació fent clic aquí